Rukiqi: Po negociojmë lehtësirat për bizneset që nuk kanë mundësi të paguajnë obligimet tatimore

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, deklaroi se 65% e kompanive në Kosovë kanë pësuar ndikim negativ, ndërsa 50% e kompanive vlerësohet se kanë pësuar ndikim shumë negativ nga situata e krijuar nga pandemia COVID-19.

Sipas tij, të gjithë sektorët e kanë pësuar por me theks të veçantë sektorët që janë mbyllur që nga dita e parë.

Rukiqi, në një bisedë në Radio Dukagjini, deklaroi se nga vlerësimet që ka bërë Oda Ekonomike e Kosovës del se rreth 10 milionë euro në ditë janë humbjet e Kosovës gjatë kësaj periudhe.

Në pyetjen se sa do të ketë ndikim në biznese pagesa e TVSH-së për shkurt dhe mars 2020, tatimit e kontributeve pensionale për mars 2020 dhe pagesa e deklarimit në fitim të vitit 2019, Rukiqi tha se “ende jemi duke negociuar me Ministrinë e Financave dhe të Transfereve që të ketë një lehtësim për shkak se bizneset ballafaqohen me probleme likuiditeti dhe normalisht pastaj këto mund të përcillen me dëme shtesë për bizneset”.

“Kemi kërkuar që së paku të mundësohet riprogramimi i borxhit që është akumuluar dhe atij që mund të krijohet. Duhet të mundësohet ndoshta që në dy javët e ardhshme të krijohet një mundësi për bizneset që në pamundësi për të bërë pagesat, të bëjnë një marrëveshje me ATK-në që t’i shtyjnë pagesat për pjesën tjetër të vitit”.

Sipas Rukiqit,  bizneset duhet të dëshmojnë se nuk kanë mundësi që t’i paguajnë obligimet tatimore deri në afatin e përcaktuar, deri më 30 prill 2020.

Ai tha se Oda Ekonomike e Kosovës ka kërkuar një afat shtesë, që të shtyhet deklarimi dhe pagesa e obligimeve tatimore dhe në këtë afat pastaj të mundësohet marrëveshja me ATK-në që të shtyhen në një kohë edhe më të gjatë.

Sipas Rukiqit, rimëkëmbjes ekonomike në Kosovë pas pandemisë do i ndihmojnë shumë 100 milionë euro përkrahje nga BE, nga 3.3 miliardë sa kanë ndarë për gjitha vendet që janë jashtë BE-së.

Rukiqit tha se është me rëndësi të absorbohen këto mjete bashkë me mjete të tjera që janë në dispozicion nga institucione të tjera financiare, nga hapësirat në buxhet, nga bilanci bankar dhe nga mundësia për me e rrit borxhin publik, që të krijohet pakoja e rimëkëmbjes ekonomike në vend, në vlerë deri në 600 milionë euro.