Janë pjesë e përditshmërisë – cilat janë lëngjet e preferuara nga kosovarët?

Lëngjet janë pjesë e përditshmërisë në tryezat e familjeve tona.

E shumë prej nesh preferojmë ato të cilësisë së lartë që reprezentohen me anë të brendeve dhe çmimeve.

Kompanitë vendore kanë investuar vitet e fundit shumë në teknologjinë e përpunimit dhe prodhimit të lëngjeve duke konkurruar suksesshëm me prodhues të huaj.

Për të kuptuar më saktë situatën e brendeve kosovare të lëngjeve, cilësinë për çmimin që janë në treg dhe raportin me brendet e huaja, mendimi juaj ka peshë të madhe.

Platforma më e avancuar teknologjike për grumbullimin dhe analizën e të dhënave, Pyper, ka publikuar sondazhin e ri për lëngjet që i konsumojmë.

Merrni pjesë në sondazh duke shkarkuar aplikacionim Pyper falas dhe duke plotësuar sondazhe grumbulloni rollerë në formë të bonuseve që mund t’i konvertoni në formë të bonueseve.

Mendimi juaj ka vlerë dhe jepini vlerë prodhuesve vendorë duke plotësuar sondazhin për lëngjet.